‏الان شوهر عمه های خارجی دارن توی جمع میگن توپی که سال نو شلیک میکنن کجا میفته.