یک دنیا حرف و
یک خیابان پُر از دلتنگی
من به تو باختم
تو داری با کی میجنگی

بی خبرم از تو
منم و بغضی جانانه
سهم من از تو
پرسه توو شهر دیوانه