⚠️پفک با نسل ایرانیان چه کرده است ؟

پفک مقدار فراوانی نمک تجزیه شده دارد و باعث دریافت بیش از حد مایعات میشود و بار زیادی را به کبد و کلیه افراد تحمیل میکند.

عامل فشار خون و مشکلات قلبی- عروقی در سنین بالاتر میشود، مواد رنگی و افزودنی‌های موجود در پفک موجب بروز آلرژی غذایی‌ به شکل اختلال گوارشی، آلرژی پوستی و تنفسی در کودکان و سوء جذب و سوء هضم مواد غذایی میشود.

پفک باعث چسبندگی روده و ایجاد کیست تخمدان در زنان میشود.