‏وقتی يكی داره تلاش ميكنه كه خوشحالت كنه حتی اگه نتونه هم خيلی با ارزشه