🔻مضرات استفاده از لنز چشم در خواب

▪️کاهش اکسیژن رسانی به قرنیه
▪️عفونت
▪️فشار به چشم

🔘بعضی افراد این علائم راجدی نمی‌گیرند و باعث کاهش بینایی و حتی منجر به کوری فرد می گردد.