بادام دشمن قسم خورده فشار خون بالا و دیابت است❗️

اگر کسی که چاق است بادام بخورد هوس خوردن نان و برنج نخواهد کرد

بادام‌ میگرن را از بین برده و در خانومهامانع کمخونی و پوکی استخوان میشود
‌‌‌