مادران عزیز، هنگام سرماخوردگی به زور به بچه ها غذا ندید❗️

شاید برایتان عجیب باشد اما کم اشتهایی در حین سرماخوردگی یک فرآیند سودمند در جهت پاکسازی دستگاه تنفس و بهبودی بشمار میرود