‏روز اولی که وان حموم خریده‌بودیم بابام‌ کل فامیل رو خونمون جمع کرد نوبتی میرفتیم توش رگمونو میزدیم 😂