رفتم مشاوره قبل از ازدواج چند تا تست روانشناسی ازم گرفتن

بعد چند روز دکتر اونجا گفت هیچ وقت اجازه نده کسی بیاد تو زندگیت

گفتم چون لیاقتمو ندار
گفت نه، چون میرینی تو زندگیش 😂