اصول نگهداری مربا 🥫


🔸اگر اخر پخت مربا دارچین اضافه بشه وبه ترشیهاگلپر اضافه شه اصلا کپک نمیزنه

حتما امتحان کنید قاشق هم اصلا استیل وخیس نباشه