‏پنکیک مگه جزو لوازم آرایشی نیست؟ این خارجیا چطوری میخورنش؟
من بچه یه بار بودم خوردم چند روز اضحال بودم

واقعا خارجیا عجیبن :/