وقتی مانتو جلو باز میپوشی و جلوش رو با دست نگه میداری که باز نشه یاد بابابزرگم میفتم که بعد از گوزیدن صدای تلویزیون رو زیاد میکرد

میدونم ربطی نداشت ولی میخوام بگم مانتوی جلو باز باید جلوش باز باشه