✍خوردن پنیر در وعده صبحانه فرد را دچار سستی، کندی در یادگیری و کاهش تمرکز ذهن می‌کند !🧀

👈بهترین زمان مصرف پنیر، وعده شام با گردو، زیره، سیاه دانه یا آویشن