👌برای رفع سریع سرماخوردگی «شیر و زردچوبه» بخورید !🥛

✍زردچوبه باخواص آنتی‌اکسیدانی، سیستم ایمنی بدنتان را قوی کرده وبه بدن کمک میکند باکتریها و ویروسهایی که باعث عفونت میشوند را نابود کند