ضربان حضورت را
بر روی نبض نگاهم تنظیم کن
دلم می خواهد
چشم هایم به محض گشایش
تنها محو تماشای جمال دلبرانه ات شوند
مرا از تمام دنیا
تنها تماشای تووووو
مایه آرامش است
‌‌‌‎