من‌کسی‌را دارم
💕که‌با بستن‌چشمانم

حس‌قشنگ‌نگاهش
💕رااحساس‌میکنم

بوی‌نفسهایش
💕‌رامیشنوم

من‌کسی‌رادارم
💕که‌حتی‌وقت‌نبودنم

عاشقم‌است

💕عشق یعنےهمین

‌‌‎‌‌‌

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══