‏بعضی وقتا که بابام نمیدونه از چی ایراد بگیره یه نگاه بم میکنه میگه اه چقد نفس میکشی بسه دیگه ://