درست‌ترين شكل عشق آن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار مي‌كنيد، نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد!