بادام زمینی موجب گشاد شدن رگها و تسهیل جریان خون میشود و از لخته شدن خون و سکته مغزی جلوگیری میکند
فولیک اسید و اسید فیتیک تاثیراتی ضد سرطان دارند.