🛑👈#درمان_کبد _چرب

🥛مصرف روزانه یک لیوان سرکه انگبین تأثیرات شفابخشی در درمان کبد چرب دارد

🥛 و عرق کاسنی، عرق خارشتر، عرق بید و عرق شاه تره نیز مفید است.