از عشق
نمی نویسم
فقط از تو می نویسم
و عشق
خود از کلامم زاده می شود…