فروتن باش،
زیرا پیش از تو نابغه‌های بسیاری زیسته‌اند،
مغروران زیادی نیز نفس کشیده‌اند،
و احمق‌های زیادی که هم نابغه بوده‌اند
و هم مغرور جولان داده‌اند

بخاطر داشته باش پیش و پس
همه آنان کارها انجام شده و خواهد شد

پس ساده بگیر خنده و گریه‌ایی که در
مسیر زندگی نصیبت می‌شود اما سعی
کن نه احمق به نظر برسی و نه اینکه
دیگران را احمق فرض کنی...!!!

حکایت آن سربازی نباشید
که آنقدر نامه داد
تا اینکه عشقش، عاشق پستچی شد...

هر چیزی اندازه‌ای دارد حتی خوبی