مامانم مستند حیات وحش می‌بینه، ببره دنبال شکار می‌دوه، مامانم فحشش می‌ده و میگه: زهرماربخوری! برو یه چیز دیگه بخور! emoji