🔺 كم‌خونی،
🔺 اختلالات قند خون،
🔺 فشارهای عصبی،
🔺 انسداد عروق،
🔺 بالا بودن چربی و كلسترول خون
👈 موجب سوزن سوزن شدن سر انگشتان می ‌شوند.