اینم قورمه سبزی امروز جاتون سبز 🌱🌹🌱

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺