‏چجوری انقدر خوش عکسین؟ من تو دوربین شبیه باب اسفنجیم جلو آینه شبیه جک گنجشکه خودمم که کلا اکبر عبدیم تو فیلم مادر