یبارم‌ بابام با یه نیسانیه دعواش شد یارو پشت فرمون عین اون عکس کوه یخ بود که ۳۰ درصدش رو آبه. یهو پیاده شد اون ۷۰ درصد هم بهش اضافه شد

بعدم بابام عذر خواهی کرد رفتیم 😂