بی خیال غم هر روزه‌ی دنیا جانم
چای و شعر و نم بارانِ خزان ،
خودمونیم ببین !
امروز چه کیفی دارد ...