ترشحات بينی در باره سلامت شما چه می‌گويند ؟

👈شفاف :
ترشحات رقيق و شفاف به معنای سالم بودن شماست .

👈سفيد :
ترشحات مخاطی سفيد ممکنست بيانگر شروع سرماخوردگی ، آلرژی يا کم‌ آبی بدن باشد .

👈زرد يا سبز :
هر دو رنگ زرد و سبز بيانگر اين هستند که شما بيمار هستيد و دستگاه ايمنی‌ تان در تلاش برای مقابله است .

👈طلايی و بسيار چسبنده :
ترشحات مخاطی که رنگ زرد تيره‌تر و قوامی مانند کره بادام زمينی دارند ، ممکن است بيانگر سينوزيت قارچی ، نوعي عفونت ناشی از هاگ‌های کپک‌هايی باشند که درون بينی گير افتاده‌اند .

👈قرمز يا صورتی :
علت ايجاد اين رنگ در ترشحات مخاطی نشت خون از رگ‌های خونی پاره شده است

👈سياه :
عفونت مزمن سينوس يا عفونت قارچی .

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺