عشق
صیدی‌ست
که تیرت به خطا هم برود
لذتش
کنجِ دلت
تا به ابد خواهد ماند...