‏ماهی قرمزمون هنوز نمرده، دیگه داره عضو خانواده‌مون میشه، برادرم صبحا قبل مدرسه میره ازش خداحافظی میکنه، سرسفره میاریمش مامانم واسش غذا میکشه، اول ماه بابام بهش پول تو جیبی میده، پدربزرگمم میبردش پارک باهاش سرسره بازی میکنه

فقط مونده ماهی‌های فامیلو تو سرش بزنن تا عضویتش تکمیل شه 😂