بابام ‏میخواد خونمونو از تهران ببریم فیروزکوه و دماوند شاید داداشم بتونه کلاس دومشو تموم کنه 😂