‏وصیت کردم بعد مرگم با نصف داراییم بسته‌ی نامحدود بخرن و باهاش وای فای رایگان بدن به بچه‌های محل، رمزشم حمد و سوره باشه ..

دیگه با نون و خرما کسی واسه‌ت فاتحه نمیفرسته emoji)