سد خاکی سقالکسار - گیلان
موبایل : nexus 5x
جزو 35 عکس موبایل گرافی در جشنواره بین المللی 35awards روسیه
جزو 5 عکس برتر جشنواره عکاسی گردشگری استان گیلان