متفورمین و احتمال سقط جنین

🔸با توجه به داده‌های انجمن بارداری آمریکا، زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در معرض خطر سقط‌جنین هم قرار دارند.
مطالعات زیادی در مورد اینکه آیا متفورمین می‌تواند میزان سقط‌جنین را در این زنان کاهش دهد، صورت گرفته است. پزشکان در خصوص مصرف این دارو صرفاً به منظور کاهش خطر سقط‌جنین هشدار می‌دهد.