تورو خدا اسم بچه‌هاتونو یه چیزی نذارین که ما علاوه بر جا خوردن، مجبور شیم ببریمشون تو یه اتاق دیگه شلوارشونو بکشیم پایین تا بفهمین دخترن یا پسر 😂