‏یه سریال گذاشته شبکه ۳ یه لحظه دیدم بیمار تازه دو ساعته آنژیو کرده، از بیمارستان فرار میکنه emoji

خدایا منو اون آقاهه کن که میگه لیموشو بدم؟ هلوشو بدم؟