درمان درد کلیه با تخم کرفس

👈کرفس ادرار را افزایش میدهد و به همین دلیل سبب تسکین درد کلیه میشود.

روغن فرّاری که در آن موجود است ،ضدقارچست و در درمان عفونت کلیه بسیار مفید است

💚🍃