دختره گفت اگه دوستم داری عکسمو بذار بک‌گراند تلگرام من ولی اشتباهی گذاشتم پروفایل تلگرام!

چشمتون روز بد نبینه شوهرخاله‌م شارژ فرستاده، عموم شماره داره ، بابام پیام داده ببخشید شما را جایی ندیدم؟