رو صورتم یه جوش زد انقدر بزرگه که اگه یکم دیگه بزرگتر بشه یه سوزن میگیره منو باهاش میترکونه emoji)