قرار دادن پوست خیار به مدت 30 دقیقه بر روی پوست نه تنها دانه‌های سرسیـــــاه را میتواند پاک ‌کند، بلکه لکه ‌های پوستی ناشی از آکنه را نیز کمرنگ میکند !

💚🍃