یه تشکر ویژه از آقای نعمنی و خانمش که فک کنم الان یه ۶ یا ۷ سالی میشه این سایتو دارن مدیریت میکنن ... مرسییی که هستین