دیگه از تبریک گفتن شب یلدا خلاص شدیم
حالا بریم سر وقت بعدی

روز زن پیشاپیش مبارک 🤣