‏یکی از دندونای سمت چپ دهنم حسابی درد میکرد ، داشتم آب میخوردم سرمو حسابی کج کردم که آب به اون دندونم نرسه و بیشتر درد نگیره

دیدم بابام‌ داره گریه میکنه و میگه
یا قمر بنی هاشم امیدی به دکترها ندارم
خودت پسرمو شفا بده 😂