از امیرالمومنین(ع)پرسیدند:
بزرگترین گناه کبیره چیست؟

حضرت نگفتند بی‌نمازی؛
نگفتند بی‌حجابی؛
نگفتند روزه نگرفتن!

فرمودند:
مایوس و نامید شدن از رحمت خدا