‏فکر نکنم برای یک پدر، هیچ لذتی بالاتر از شونه کردن و بافتن موهای دخترش


و لگد زدن به پهلوی پسرش باشه.😂