عشقو با هر کسی تجربه نکن
عشق چیز قشنگیه!
نذار ازش متنفر بشی !
سالها تنها باش،
اما روحتو با کسی قسمت نکن که نمیفهمتت
آنقدر تنها بمون تا اون کسی
که از درونت خبر داره پیدات کنه!
کسی رو پیدا کن که
همیشه به شکل یه چیز نایاب نگات کنه!
یه چیزی......
شبیه معجزه......!!!