تازگیا با یکی تو مجازی دوس شدم
بم میگه هالوین تموم شد حالا عکس واقعیتو بذار


هالوین چیه ؟
عکس خودمه مومن 😂😂