رفتم دندونمو بکشم دکتره گفت بالایی رو بکشم پایینی رو بکشم کدومو بکشم؟
گفتم همه رو بکش

الان صورتم شبیه پیرمرده توی تبلیغ عالیس شده :///