امروز از یه دختره پرسیدم از اینجا چطوری برم میدون ونک؟

برگشته میگه باید سوال کنی!

بهش میگم به نظرت الان دارم پنچرگیری میکنم!میگه:از اولم فهمیدم میخوای شماره بدی!😕😕😕

خدایاااااااااا به من ربطی نداره ها...
ولی نمیشد کمتر خلق کنی ولی با کیفیت بیشتر...؟😂